Xerox AltaLink 8030, 8035 (bibliotekose esantys spausdintuvai) instrukcija vartotojui

Prisijungimas prie įrenginio

1. Paspauskite klaviatūros simbolį:

2. Suveskite prisijungimo duomenis ir paspauskite OK:

Įrenginio valdymo skydas:

Print all – spausdinti visus dokumentus

Print Release – rinktis spausdinamus dokumentus iš sąrašo

Scan - skenavimas

Access Device – Įrenginio meniu:

Copy - kopijavimas

Jobs – darbų sąrašas

Device – įrenginio nustatymai

PaperCut MF – spausdinimas / skenavimas

Kopijavimas

2-Sided Copying – dvipusis kopijavimas

Paper supply – popieriaus formato pasirinkimas

Collation - rūšiavimas

Reduce / Enlarge – didinimas / mažinimas

Original type – Originalaus dokumento tipas

Lighten / Darken – šviesinimas / tamsinimas

Original Orientation – dokumento orientacija

Original Size – dokumento dydis

Spausdinimas

Pažymėkite norimus atsispausdinti dokumentus ir spauskite „Print“

Skenavimas

Start – pradėti skenavimą

Promt for more pages – skenuoti kelis dokumentus į vieną bylą (pdf)

Change settings – skenavimo nustatymai:

Duplex mode – dvipusis režimas

Orientation –orientacija

Paper size – lapo formatas

File type – bylos tipas

DPI – dokumento rezoliucija

Color mode - spalvos

Start – pradėti skenavimą

Back – grįžti atgal

Įrenginio aptarnavimas

1. Atidarykite priekines įrenginio dureles.

2. Pirštais suimkite kasetės laikiklį ir ją ištraukite.

3. Išpakuokite naują kasetę ir sukratykite ją kelis kartus

4. Apverskite kasete rodykle į viršų, įstatykite į jai skirtą vietą ir lėtai kiškite iki galo

5. Nestipriai paspauskite ir įsitikinkite, kad kasetė įkišta iki galo.

6. Uždarykite įrenginio dureles

1. Atidarykite popieriaus stalčių.

Dėmesio!: tam, kad išvengti popieriaus užstrigimo, nekeiskite popieriaus įrenginiui dirbant.

2. Sureguliuokite ribotuvus pagal dedamo popieriaus dydį.

Dėmesio!: teisinga dydžio nustatymui pasinaudokite žymėjimais ant stalčiaus dugno.

3. Prieš dėdami atskirkite ir sulygiuokite popieriaus lapus.

4. Įdėkite popieriaus lapus spausdinama puse į viršų.

Dėmesio! Įsitikinkite, kad popieriau kiekis neviršija indikatoriuje nurodyto lygio. Dėl per didelio popieriaus kiekio popierius gali būti suglamžytas.

5. Uždarykite stalčių.

  • pas/spaus/darbuot/xerox.txt
  • Last modified: 2023/08/07 08:54
  • by itcentras