akad_sis:edina

EDINA

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studijų valdymo sistema (KK SVS) EDINA – tai kompiuterinė sistema įgalinanti valdyti studijų procesą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje (KVK). Ji įgalina vykdyti šias funkcijas:

• priimti studentus;
• sistemoje sukurti dalykų įvertinimo žiniaraščius bei semestro įvertinimų lapelius visiems studentams;
• dėstytojams - įrašyti tarpinius ir galutinius dalykų pažymius į įvertinimo žiniaraščius;
• sukurti studentų akademinės grupės semestrines ir visų studijų pažymių suvestines;
• parengti diplomų bei jų priedėlių projektus ir per sistemą atspausdinti diplomus bei diplomų priedėlius.

KVK SVS įgalina studentus:

• peržiūrėti savo semestrinius įvertinimus;
• matyti (konkrečiam laiko momentui) savo išklausytus dalykus (tame tarpe ir tuos studijų programų dalykus, kurie buvo įskaityti pagal išorinių institucijų (Lietuvos ar užsienio) dalykus;
• pasitikrinti savo studijų reikalavimus bei jų įvykdymą;
• matyti asmeninę informaciją, kuri įkrauta į KVK SVS;
• susirasti informaciją apie KVK realizuojamų studijų programų dalykus.

Šias galimybes studentai gali realizuoti prisijungę prie KVK SVS studentų savitarnos.

Kilus klausimams kreiptis: el. paštu edina@kvk.lt arba tel.: +370 (630) 07718.

Sistema turi atskirą prisijungimą, kurį kiekvienam studentui suteikia Studijų ir karjeros centras. Negavus ar pamiršus prisijungimo duomenis, susidūrus su kitomis EDINOS problemomis galima kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.

  • akad_sis/edina.txt
  • Last modified: 2022/08/18 13:23
  • by itcentras